RKF / FCI Tibetan Terrier
, Pedigree DataBase, matings, puppies.
Pedigree - NYISCHANG-LA JOWO
NYISCHANG-LA JOWO

KASHI NOTORIOUS FROM ALILAH

KYANG'S PA-TIN TO ALILAH

KYANG'S HEL-GE
KYANG'S DGA'-MO

KASHI GOODNIGHT VIENNA AT JANTICA
GEMGENES HANSEL
ALILAH HANNAH AT KASHI
NYISCHANG-LA DHARANI

DSCHOWO'S CHANDU

THU-SANGS AMHIR-ALADIN

SKI-LA-KYI PAANI
NYISCHANG-LA XENANYISCHANG-LA SENGGE
NYISCHANG-LA PADMA
World Pedigree DataBase Tibetan Terrier - http://ingrus.net/tt/en