,  ,  ,   ,   ./ FCI Saint Bernard, Pedigree DataBase, matings, puppies.
- DITYA NAZARETA ESENIYA
DITYA NAZARETA ESENIYANAZARETYANIN GOSUDAR' VSEYA RUSIZHEMCHUZHINA DUBNI SIMBOWALKING ON SUNSHINE V.H.BORGERBOS
HJORRINGGAARDS JOYCE
AFRODITA AL'PEN GYOLZ DLYA NAZARETAHEEZEDOORN'S SEMPER FI
VASSA ZHELEZNOVA
DITYA NAZARETA ANTUANETAGORDOST' SNEZHNOGO KAVKAZA VLASTELINNAZARETYANIN KNYAZ' KALIOSTRO
GORDOST' SNEZHNOGO KAVKAZA ELORA
NAZARETYANIN AMAZONKANAZARETYANIN GRIGORII RAS-PUTIN
OPRA-ANTUANETTA
- http://ingrus.net/senbernar