RKF / FCI Russian Toy, Pedigree DataBase, matings, puppies.
Pedigree - SHER UMA

SHER UMA

SHER IDALGO

LOVELAS IZ ARMII LYUBVI

ELLIN SKAZKA IZ ISTOKA

BLANKA AGAT

SHER MIKAELLA ESTEL

SHMEL

SHER DARYA
SHER ZOSYA KIM

SHER ELF LEON

SHER ELISEY

SHER INTRIGA
SHER SHEYLA MEY
World Pedigree DataBase Russian Toy - http://ingrus.net/ru_toy/en