RKF / FCI Russian Toy, Pedigree DataBase, matings, puppies.
Pedigree - NEVSKAYA AVACIA VOSTOK-ZAPAD
NEVSKAYA AVACIA VOSTOK-ZAPADNEVSKAYA AVACIA SHARGDARLING TOY DODG VAYTERDARLING TOI LAVR VOR V ZAKONE
DARLING TOI DOBROE UTRO STRANA
NEVSKAYA AVACIA AKADEMIA ZAGADOKNEVSKAYA AVACIA VAN CHORN
CHERUTTI CHOCOLADNOE CHUDO
NEVSKAYA AVACIA SCHAX-I-MATDARLING TOY DODG VAYTERDARLING TOI LAVR VOR V ZAKONE
DARLING TOI DOBROE UTRO STRANA
NEVSKAYA AVACIA AKADEMIA ZAGADOKNEVSKAYA AVACIA VAN CHORN
CHERUTTI CHOCOLADNOE CHUDO
World Pedigree DataBase Russian Toy - http://ingrus.net/ru_toy/en