RKF / FCI Russian Toy, Pedigree DataBase, matings, puppies.
Pedigree - MAESTRO BRAVO FEERIYA SANSARY

MAESTRO BRAVO FEERIYA SANSARY

MODNY MINDAL IZ POLESSKIKH ELFOV

TOY TRIUMPH NOCHNOY VETEROK

LAF OT VALENT MALYSH TREISI VICTORIA

TOY TRIUMPH FANECHKA

LORENTINA LANTSA O'SHARLE

LYUBIMCHIK LELIK O'SHARLE
IZUMITELNAYA DASHA O'SHARLE

MAESTRO BRAVO KOZYRNAYA KARTA

MAESTRO BRAVO BONAPARTE NAPOLEON

MODNY MINDAL IZ POLESSKIKH ELFOV

JI VAN SHI

MANGO BEJB

LYBIMIY MIKI PRYTIK

INTRIGA
World Pedigree DataBase Russian Toy - http://ingrus.net/ru_toy/en