RKF / FCI Miniature Pinscher, Pedigree DataBase, matings, puppies.
Pedigree - YEZHEVIKA MONOPOLIYA

YEZHEVIKA MONOPOLIYA

MAGNIFISENT CHERNIY BUMER

NASLEDNYI PRINTS MAGNIFISENT

ARISTOKRAT MAGNIFISENT

GOSUDARINJA TSARITSA MAGNIFISENT

ZHASMIN MAGNIFISENT

ARISTOKRAT MAGNIFISENT

VIVAT MAK DAJMOND CIKLAMEN

KAVA CHORNA MONOPOLIYA

SLAVJAN REIN HOLL

SLAVJAN RESPECT

SLAVJANKA BACCARAT

FISTASHKA MONOPOLIYA

DUSHA MOYA KUMIR

ARIADNA MONOPOLIYA
World Pedigree DataBase Miniature Pinscher - http://ingrus.net/minpin/en