RKF / FCI French Bulldog, Pedigree DataBase, matings, puppies.
Pedigree - ZEPHYR DE LA SOLAR
ZEPHYR DE LA SOLARBRIGHTON IZ PALEVYH BULLDOGOVZHE-GRAN LE RUA IZ PALEVYH BULDOGOVDALI DE LA PARURE
ELENA DE LA PARURE
ENZHELA IZ PALEVYH BULDOGOVGLENLEE NIGHT HAWK
PARI MAMZEL
HONEYBEE DE LA SOLARMONTY VON GLANDORFZVEZDNIY MALCHIK
QUEENIE VON GLANDORF
SOPHIA VOM WHISTLE BLOWMUSASHI OF STINGER JP
SAMSARA VOM WHISTLE BLOW
World Pedigree DataBase French Bulldog - http://ingrus.net/frbull/en