RKF / FCI Berner Sennenhund, Pedigree DataBase, matings, puppies.
Pedigree - LARA V NESSELACKER
LARA V NESSELACKERWACHO V TONISBACHIGOR VON VINDONISSAJANIS V. BAERNERHOF
VILJA VD HAUSMATT
GORA V STEINHOELZLIKAI V TONISBACH
BLANKA V OBERBURGIWIL
WITA V NESSELACKERGASTON V NESSELACKERKAI V TONISBACH
ZUSA V NESSELACKER
ELLA V NESSELACKER'83GREY V WALDACKER
UNDA V NESSELACKER
World Pedigree DataBase Berner Sennenhund - http://ingrus.net/berner/en